SEB - 1600s Colonist
 Xem hình ảnh (48)


 Đơn vị Anh (lbs / in.)
 Hệ mét (kg / cms)
Chi tiết
Chiều cao:6'1"
Cân nặng:170 lbs
Số đo 3 vòng:38-32-36 in
Sắc tộc :Người Cáp-ca
Kinh nghiệm:Nhiều năm kinh nghiệm
Lương:Chỉ những công việc đã trả lương
Thông tin
Ngày tham gia:25 Sep 2015
Ngày gần nhất:7 Nov 2015

Về tôi

Actor, nude model and photographer... More coming soon.

Danh sách

Tín chỉ

Resume:
--Actor: 20 films, 5 music videos, 3 documentaries, 1 installation video, 1 production video.
--Model: 200+ nude modelling jobs.
--Stats: 6' 1"(185cm) -- 155-170lbs(71-77kg).
--Body Type: ultra lean & deceptively muscular--combination of Yogi-gymnast-swimmer.
--Actor/Model, can play: Face, 35 to 75+ years; Nude Body Double, 25 to 35 years.
--Other: 30 yr professional Photographer; professional Figure/Life(nude) Model;
Casting & Location Scout; Stills Photographer; Stage Manager;
Holistic Practitioner; B.A., Russian.

Tags

02 Oct 15 02:53
Great port
28 Sep 15 19:49
Very cool portfolio!
Xem tất cả kết nối
Tag