AB
 Xem hình ảnh (11)


 Đơn vị Anh (lbs / in.)
 Hệ mét (kg / cms)
Chi tiết
Chiều cao:5'11"
Màu tóc:Màu đen
Chiều dài tóc:Vừa
Màu mắt:Màu đen
Sắc tộc :Người châu Á
Màu da:Màu trắng
Kinh nghiệm:Mới vào nghề
Lương:Bất kỳ
Thông tin
Ngày tham gia:20 Jun 2013
Ngày gần nhất:10 Jan 2015

Về tôi

http://www.modelmayhem.com/2975602

Please contact me via this site
Mail me : alpeshbhavsar89@gmail.com

Danh sách

Tín chỉ

Tags

07 Oct 14 11:55
Hot work!
25 Aug 13 21:24
Thanks for the FR! Read my profile & have a blessed day! Check me out on: Bodybuilding.com - dawn3788's BodySpace, http://www.facebook.com/dawnobrienfaithfitnessmodel Blessings, Xo Dawn Sparky Smiles
29 Jul 13 20:21
Thanks for the add! Bianca
30 Jun 13 04:49
Nice body!
29 Jun 13 20:15
Thanks for the love :)
23 Jun 13 21:04
Thank you for the friend request,and the tag I really appreciate them.Showing some love back!-xo-Cecilia
23 Jun 13 08:21
Hi, thanks for the tag and fr. Great port and best wishes in your modeling. Amanda
23 Jun 13 07:25
and thanks for the fr :*
23 Jun 13 07:25
welcome to IS :) stay awesome ~nexi
Xem tất cả kết nối
Tag