Madeleine
 Xem hình ảnh (15)


 Đơn vị Anh (lbs / in.)
 Hệ mét (kg / cms)
Chi tiết
Chiều cao:5'6"
Màu tóc:Màu đỏ hoe
Chiều dài tóc:Ngắn
Màu mắt:Màu xanh nước biển
Sắc tộc :Người Cáp-ca
Màu da:Màu trắng
Kinh nghiệm:Mới vào nghề
Lương:Bất kỳ
Thông tin
Ngày tham gia:28 Aug 2013
Ngày gần nhất:10 Apr 2015

Về tôi

Tín chỉ

Tags

22 Apr 14 15:26
Compliments from Bellissime Models by Salvatore Vergone Photographer - New York USA (No Profit Organizations) - International "Fashion & Glamour Models & Stylists" Public Relations www.facebook.com/SalvatoreVergonePhotographer
01 Apr 14 20:00
Very nice port. Wishing you all the best.
15 Feb 14 13:38
Thanks for the compliments and yes I would love to work with you too!
13 Feb 14 15:34
Lovely port! Best of luck :)
11 Feb 14 09:22
Absolutely stunning work!
08 Nov 13 20:36
Sweet & Stunning!
31 Aug 13 20:15
Very Nice Work.
28 Aug 13 19:20
Now shooting "Beautiful, Young Models" for Biker magazines!
Xem tất cả kết nối
Tag