Aussia
 Xem hình ảnh (27)


 Đơn vị Anh (lbs / in.)
 Hệ mét (kg / cms)
Chi tiết
Chiều cao:5'8"
Cân nặng:120 lbs
Số đo 3 vòng:34-25-36 in
Cỡ giày:7
Màu tóc:Màu nâu
Chiều dài tóc:Dài
Màu mắt:Màu xanh nước biển
Sắc tộc :Người Cáp-ca
Màu da:Màu trắng
Kinh nghiệm:Mới vào nghề
Lương:Bất kỳ
Thông tin
Ngày tham gia:8 Feb 2009
Ngày gần nhất:8 Oct 2016

Về tôi

Tags

11 Apr 14 15:21
Stunning port!
28 Mar 12 18:15
Hello how are you? Im a web Designer and im trying to build up my portfolio for model websites. If you want me to design you a free site just send me a message or email me at design@siegeind.com to talk further thanks!
15 Mar 12 14:34
love to talk about shooting sometime
11 Nov 11 14:59
I would love to work with you sometime
10 Sep 11 08:58
I think you have an incredible look. If you are ever interested in working together, let me know.
09 May 11 09:48
We need to shoot. Love your port.
29 Aug 10 20:34
luv your port.....keep it up
01 Jan 10 06:18
Great Port. Love your work. Check out our website at: www.Hot-Shots-Entertainment.net
26 Dec 09 10:49
let's talk about setting up a shoot..
04 Nov 09 21:57
Let me know if you are ever in Miami :) I think you have great potential.
Xem tất cả kết nối
Tag