IndianBeauty
 Xem hình ảnh (4)


 Đơn vị Anh (lbs / in.)
 Hệ mét (kg / cms)
Chi tiết
Chiều cao:5'5"
Màu tóc:Màu đen
Chiều dài tóc:Dài
Màu mắt:Màu nâu
Sắc tộc :Người Ấn Độ
Màu da:Màu nâu
Kinh nghiệm:Mới vào nghề
Lương:Tùy vào công việc
Thông tin
Ngày tham gia:30 Dec 2013
Ngày gần nhất:4 Jul 2016

Về tôi


I am here cos I have a love for fashion, interested in meeting models, photographers and other professionals and expanding my network.

I am NOT Interested in any kind of NUDE, Implied Nude or Artistic Photography.

Tín chỉ

Tags

18 Apr 14 22:50
you are very beautiful, the name fits, nice work
08 Jan 14 16:31
Amazing portfolio! Really stunning images. Love your work.
Xem tất cả kết nối
Tag