SamanthaRachael
 Xem hình ảnh (15)


 Đơn vị Anh (lbs / in.)
 Hệ mét (kg / cms)
Chi tiết
Chiều cao:5'11"
Màu tóc:Màu nâu
Chiều dài tóc:Vừa
Màu mắt:Màu nâu
Sắc tộc :Người Cáp-ca
Màu da:[[missing key: skinColor.N/A]]
Kinh nghiệm:Nhiều năm kinh nghiệm
Lương:Bất kỳ
Thông tin
Ngày tham gia:28 Jul 2014
Ngày gần nhất:9 Sep 2014

Về tôi

Hello I am Samantha. I have modeled for 6 years. I have a good amount of experience but I could always use more, my goals since I have been younger is to grow up and become an actress and model, I dance and horseback ride on the side. The reasons for me being on MM are I always would love to find more jobs.

Contact me at samantharachael13@gmail.com

NO NUDES!!!

Tags

24 Nov 14 18:48
Wonderful work.
29 Jul 14 23:08
Beautiful work!
29 Jul 14 15:02
Beautiful pics !
Xem tất cả kết nối
Tag