Shelley Leitch
 Xem hình ảnh (14)


 Đơn vị Anh (lbs / in.)
 Hệ mét (kg / cms)
Chi tiết
Chiều cao:5'1"
Màu tóc:Màu đỏ hoe
Chiều dài tóc:Dài
Màu mắt:Màu xanh lục
Sắc tộc :Người Cáp-ca
Màu da:Màu trắng
Kinh nghiệm:Mới vào nghề
Lương:Bất kỳ
Thông tin
Ngày tham gia:19 May 2012
Ngày gần nhất:28 Jun 2012

Về tôi

I'm a fun girl with a bubbly personality. I am easy to get along with and i love meeting new people. I was a member of a successful local girlband and since leaving the band i have started out modelling. I have had paid jobs and i hope to get alot more and go further in my career.

Tín chỉ

Tags

20 May 12 09:03
Nice port. Very beautiful.
20 May 12 03:08
Welcome to iStudio.
Xem tất cả kết nối
Tag