starling08
 Xem hình ảnh (36)


 Đơn vị Anh (lbs / in.)
 Hệ mét (kg / cms)
Chi tiết
Chiều cao:5'1"
Màu tóc:Màu nâu
Chiều dài tóc:Ngang vai
Màu mắt:Màu nâu đỏ
Sắc tộc :Người Cáp-ca
Màu da:Màu rám nắng
Kinh nghiệm:Chưa có kinh nghiệm
Lương:Chỉ những công việc đã trả lương
Thông tin
Ngày tham gia:9 Dec 2011
Ngày gần nhất:18 Jan 2012

Về tôi


i am 24 and a mother of 2 ive always wanted to model but never thought i was good enough unil imade some much needed improvements when my ex left me for a younger blonde. I love to smile and i love pictures, i was a stripper so some nudity is ok but i wont show all . I'd love to get into whatever i can to make a life for me and my little girls i'd love to get them in to modeling to.

Tín chỉ

Tags

12 Aug 12 16:15
Elegant!! Let's shoot!
13 May 12 00:32
Nice portfolio!
19 Feb 12 00:00
lets talk about shooting sometime:)
Xem tất cả kết nối
Tag