stephanie meas
 Xem hình ảnh (6)


 Đơn vị Anh (lbs / in.)
 Hệ mét (kg / cms)
Chi tiết
Chiều cao:5'2"
Màu tóc:Màu nâu
Chiều dài tóc:Dài
Màu mắt:Màu nâu
Sắc tộc :Người châu Á
Màu da:Màu rám nắng
Kinh nghiệm:Mới vào nghề
Lương:Bất kỳ
Thông tin
Ngày tham gia:4 Jun 2011
Ngày gần nhất:22 Jun 2011

Về tôi

Stephanie Meas is my name. Long Beach California is my location. I am a High School student. Interested in about anything, please let me know.

Tín chỉ

Tags

04 Jun 11 22:20
Welcome to iStudio. You have a great look. You live fairly local. Let me know if you want to shoot.
Xem tất cả kết nối
Tag