Xem hình ảnh (1)


 Đơn vị Anh (lbs / in.)
 Hệ mét (kg / cms)
Chi tiết
Chiều cao:5'0"
Màu tóc:Màu đen
Chiều dài tóc:Dài
Màu mắt:Màu nâu
Sắc tộc :Người châu Á
Màu da:Màu rám nắng
Kinh nghiệm:Chưa có kinh nghiệm
Lương:Bất kỳ
Thông tin
Ngày tham gia:29 Apr 2011
Ngày gần nhất:8 Dec 2012

Về tôi

Tín chỉ

Tags

29 Apr 11 15:29
Welcome to iStudio. Wish you lived locally so we could shoot.
Xem tất cả kết nối
Tag